Work of Time

Work of Time’s Never out of Reach. 1. BK

Hurra! "Reachie" Work of Time's Never Out of Reach er drektig med "Ecko" Hermiroz Winter Games. Valpene er beregnet å komme 26-27.07.22. Se mer om hundene under Reachie og valpeplaner. 

Da vi ønsker å utvide vår avl litt, ønsker vi å ha en avtale om å kunne ha et kull på tispene. Dette forutsetter helt frisk hund, alle tester perfekte, godt gemytt og god arbeidsevne. Tispeeier vil selvfølgelig bli kompensert. 

 

Tilly fikk bestått Elite-WT 24.04.22

Hermiroz Winter Game